Set 22, 2013

Sapat ang puwersa ng paligid sa dingding

Dahil sakto ang nipis, katamtaman ang kalampag
kung saan hindi mapagtagni-tagni ang pahinga.

May sapat na loob sa rumaragasang labas
at dito, sa hayag na napagkayarian ng dagat

At ng mga kinukumutan ng amag. Mahal,
pakibalot na lang dito sa kap'rasong plastik

Ang mga laruang mapaghanap, silang inukit
sa minsang kahoy, binestidahan ng palara,

Umaasa pang makahuhulma ng pahiwatig.

Walang komento: