Set 5, 2014

Salita ng taon

nilang hindi pa talaga nakatikim ng pila
sapagkat hinahainan

bakit nila patatawarin ang ating mga selfie
samantalang kanila ang mga sarili? At ito

pinag-ipunan man natin ang blow-out
blow-out pa rin . . . paano maikakaila

ang mga kandilang pampakintab ng sahig?
Pinasugod nila ang pulis

napansing bukod sa mahilig tayong magsalu-salo
abudburan pa natin ng asukal na pula

ang mga litrato. Hamo, utoy
kapag berdey mo na, kita'y ipagsasaing.

Walang komento: