Okt 17, 2021

Pagkakaiba

ni Laura Gilpin
aking salin


Sa anim na binhi ng mais na aking ipinunla,
aapat ang sumibol, at sa apat na iyon,
dadalawa ang nabuhay, at sa dalawang iyon,
mas matangkad ang isa.

October

Okt 15, 2021

Sirang Rayos

ni Mary Ruefle
aking salin


Tumatanda ka.
Minamahal mo lahat.
Pinapatawad mo lahat.
Iniisip mo: mga dahon tayo,
Mga kinakaladkad ng gulong.
Biglang may isang maringal, batik-batik
at dilaw—ay, pagtangi!
At sa sandaling iyon
Ika’y kinaladkad pailalim.

Okt 13, 2021

Niyebe

ni Barton Smock
aking salin


aba’y kahit diyos / iiwan / itong simbahan

upang tapakan ang mga buto ng bituin

Okt 10, 2021

Pulo

ni Langston Hughes
aking salin


Daluyong ng lumbay,
Huwag na akong lunurin:

Ang pulo’y natatanaw
At tila parating pa rin.

Ang pulo’y natatanaw
At kay rilag ng buhangin.

Daluyong ng lumbay,
Ako’y doon dalhin.