Hul 17, 2008

Mumbarya

[A Department Scene]

REAGAN & CALOY -  Hahaha haha

DUMLAO -  Yan na naman kayo.  Bat ba hindi nyo lubayan si Mumbarya?  Wala na ngang ginagawa yung tao e!

REAGAN & CALOY -  . . .

REAGAN & CALOY & DUMLAO - Hahahahahahahahahahaha hahaha!

[They die.  Mumbarya gets all their students, passes GO, collects 200.  End of scene.]