May 4, 2019

Edipo


Garden remedies for father-in-law’s swollen foot:

     a) kataka-taka leaves with hot compress
     b) ginger ale

May 1, 2019

Orions

Kesa saluhin ang bitaw ni H.D. (“I know no light in the woods”) at sa halip na rebyuhin ang munting aklat ni Cledera. May bigat kasi ang kaliitan na sana na-gets. Na kailangan ng isa pa—at kalahati pa yata—para tapatan ang ruler. Bakit kasi hindi kalas-kalasin at ibudbod sa ibabaw ng ano mang nanghihingi ng sukat? Sabay tagos ng iyong titig. Hindi ka ba nasisiyaha’t nakatatagos ang titig? Wala pa tayo nito sa tinitingnan at pinagtatagusan. At wala man ding nakikipagtitigan. Ni wala pa sa mga ito, mga nagbabalat-sibuyas. Aba’y, wala ka pala.