Peb 3, 2018

Writers write

“Minor writers quarrel...”
Narrower, squirmier Lt.
Reruns law. Trim quire,

Wan murrel, o Qi stirrer...
Re-train worm, squirrel.
Tranq user, mirror wile,
Re-mirror law (re: squint),
Sire quirl, rent marrow.

Quarriers twirl men or
Risqué in-law, Mr. Terror.
Re-torque IRL, rim warns.
Learn, Mrs. Worrier. Quit.

Slots

Blots saying “‘yoko”.
Iyak, snooty blogs.
Gnat, YOLO: kiss boy.
Ang tsoys ko, biloy.
‘Yang si boy ko, lost.

King to slay, sob yo.
Oy, ‘Ga! Slinky boots!

Soy o goat’s? Blinky
Lying ko, boasts yo
(Oo, stinky boy lags.)
Toys laying books.
Soy ink, stay. Bolo, G?

Nag-boots. Oily sky,
Yay! Link to go, boss...
Oy o, sky’s bloating.

Peb 2, 2018

Lupa ng kiliti

Nakulong, niligpit.
Ang nilipol, kuting.
Kaliit ng pinulong
Upang “into killing”.
Lupa ng kiliti, ‘Nong,
OK ang liping lunti.
Nilito ng gin, kupal!
Goal ng puti, ni-link

Na pinutol ng kilig.
Init ng lukong pila,
Liping langit kuno.
Ilang kilong punit?
Guilt ang pink lion.
Pangulo ng kinitil,
Ipin ng kuting. Lola:
Tilili ng “pa’no kung”...