Set 30, 2005

Beast Milk

It was a marshmallow
Pillow to begin with.
Why then these dreams of shrieks

Ringing beneath wholesome,
Wholehearted, oh! wholesale,
Giggles of children? Why

The ice whip of cream, blood
Milked by the beast mothers?
Drink nothing. First explain

The endless recurrence
Of silence with the full,
Tasteless faith of being

Awake. Red and quiet,
Ka Fort, in old peace, rest.
The bullets in the milk
Will never permit sleep.

Set 27, 2005

Akala ko okay siya. Hindi pala. Sana matuto naman siya.

Set 22, 2005

Ano ngayon?

"Pakyu ka! Ano ngayon kung makata ka?" sabay ngarat ng batang kalye na inaasahan kong may lalabas na uhog sa ilong pero wala. Gusgusin pa rin naman siya at maliit, maaari pang bugbugin.

 "'Lika nga rito, nasaan magulang mo, 'nyetang bata to." Pati mga nananahimik na naglalakad sa kalye, binabalahura. Hindi ko naman siya inaano.

 "Pakyu mo!"

 "Oy, magulang mo! Sira ka?"

 "Ikaw ang magsabi sa 'kin."

Set 19, 2005

King Me Down
The Jackhammer Song

it it it's
take take take-
king me down

en- en- en-
tearing me
now now now

in in in
my heart heart
gut gut gut

drum drum drum
down the beat
beating down

my ear ear
drum beat beat
down my ear

so in me
now that that
it is me

is it me
me it is
me is it

it it it's
take take take-
king me down