May 13, 2008

Para sa taong itago na lamang natin sa pangalang "Jovy"

Darating kaya sa punto - limang taon, sampo, o tatlumpo - na magkikita kayong muli at pagtatawanan lamang ang lahat nito?

Hindi ko alam kung mas mainam sabihin na sana o sana hindi.

Basta totoo na mahusay at nakagradweyt ka na.  Dito, at sa napakaraming ibang bagay.

May 8, 2008

Heard You Were Leaving

I remember dreams of Spain and the best of oars. I remember and old couch, worthless and diseased if not for our butts. Pages and pages and pages. And lips before daybreak. My dear, dear friend.

Is it sad or is it magic that I call you friend because you are leaving?

May your luck keep you warm.

May 6, 2008

Labor Day

Dennis, Manong Jerico's, at Pinky na may Neneng. Sa Jerico's Bakery. Mga alas 9, ganun.

Dennis: Manong, may pandesal ba?

Manong Jerico's: Oo, meron.

Pinky: O? Kahit gabi.

MJ: Oo, para bukas.

D: Magkano po?

MJ: 2.50 isa.

P: So magkano? Kwarenta? Ilan kaya yun.

MJ: Teka...

P: 20?

D: Hindi. Basta mga 16, 18 ganun. 2.50 e, hindi dos.

MJ: 16!

P: Kuya, padagdag naman! Para sa buntis, sige na.

MJ: Ha?

P: Dali na Kuya, para sa buntis na naglilihi sa pandesal!

D: Lupit a.


*

MJ: O ayan nagpasobra ako ng apat, para bente na!

P&D: Salamat po!

D: Ganun-ganun lang yun e. Pinagtrabaho na agad.

P: Sampung piso rin yun.

D: Neneng, chill ka lang dyan!

P: Nakasampung piso ka na, Neneng!