Abr 6, 2019

Pangilin

Hinay-hinay lang sa hugas-bigas nang mabakas ang kaunting dugo at patikim ng bakal sa butil.

Wala tayong puputulin sa mga dila ng pandan.

Saka na maninilbihan ang bango kapag nabawi na ang binawian.

Mar 28, 2019

Land line

HOW TO MINIMIZE FARMERS?

Send a letter of request addressed to  the supposed “partners,” winner of allure’s high value crops.  Include a customized sleek, tentative backyard, number and profile answered by force, and a true cold shot button. Attention to the minority and a dual filtration system that reduces ancestral options (plus ionic) by up to 70%.

If you need 35 % of the lightweight population, children are forced into a 2-year warranty included with purchase.

WHAT AIRSPEED NEXT?

Cassava, pittance, and other root crops become paper gathered by the Cultural Nozzle Arrangement – Arts Reform Concentrator. Rice correspondence shall follow the US at this time for maximum expansion and targeting. A patented ergonomic scheme effectively conforms to your meals.

Peb 25, 2019

Portable risk of scarring

On clean rubout, place whitewash directly onto weapon. Hold press for two seconds to turn off footage, and “freeze” independent probe for three days.

     Ideal for these concerns: 
     Lack of will, redness

     Ideal for skin: 
     Chlorinated organic chemicals, AAA battery (defensive position)

     Preferences: 
     Oil-free, sarin-free, fragrance-of-the-absurd, non-forensic

     Crime scene: 
     Widespread body, face

If treating multiple emotive scenes in this country, repeat steps 1 and 2 to target “residues of quiet”. Five days after decent casualties, the tarp will actively, automatically cover rare breeds.

Follow your favorite, his head taped. Dry as a subject of peel and serum.

Peb 18, 2019

May Tama

                         re: 14 Pebrero 2019


“Winawasto ang pakikitungo
Sa lahat ng inilalapit

Nang bumanaw ang babanaw.”
Dahil sinikap naming madiskaril,

Sinadya mo ang init ng pagtanggap,
Ang pulbo sa gaya mong may tawag

Sa bawat bahagi ng animal,
Sa bawat ginaw nito at antok,

Mula una hanggang huling turok.
May minuto ka, may ibig

Sabihin sa batang walang kalaro.
Nais nilang tumigil at makinig,

“Uuna na kami.” / Nais kong tumigil.

Okt 19, 2018

Ang Mga Hayop sa Bangin

ni Alexander Nikolaevich Afanasyev
aking salin


Papunta ang Baboy sa simbahan sa Sankt Peterburg, at nakasalubong niya ang Lobo.

“Baboy, o Baboy, saan ka pupunta?”

“Sa Sankt Peterburg, at mananalangin sa Diyos.”

“Nais kong sumama!”

“Halina’t maghuntahan tayo.”

Kaya’t magkasama silang nagpatuloy, at nakasalubong nila ang Alamid.

“Baboy, saan ka pupunta?”

“Sa Sankt Peterburg, kung iyong mamarapatin.”

“Nais kong sumama!”

“Halina’t maghuntahan tayo.”

Magkakasama silang nagpapatuloy nang makasalubong nila ang Kuneho, na siyang nagwika, “Baboy, o Baboy, saan ka pupunta?”

“Sa Sankt Peterburg, upang manalangin sa Diyos?”

“Tamang-tama, at nais kong sumama.”

“Tamang-tama nga, halina.”

Hindi naglaon at nakasalubong nila ang Ardilya, na sumama rin sa kanila. Subalit sa landas nilang ito, nasumpungan nila ang isang malawak at malalim na bangin. Lumukso ang Baboy at nahulog, at pagkatapos niya ang Lobo, ang Alamid, ang Kuneho, at ang Ardilya.

At matagal silang nakaupo roon, at nagutom sila nang husto, sapagkat wala silang makain.

“Magsiawit tayo,” sabi ng Alamid, “at ating kakainin ang hayop na may pinakamaliit na boses.”

Kaya’t kumanta ang Lobo gamit ang garalgal at malalim niyang tinig, Aw, aw, aw! At sumunod ang Baboy na mas mahina lang nang kaunti, Oo, oo, oo! Ngunit mahusay at matinis ang entrada ng Alamid, Ey, ey, ey; samantalang humuni ang Kuneho at iyon ang pinakamahinang Ee, ee, ee sa daigdig. At umawit din ang Ardilya, Ee, ee, ee! Kaya’t agad na nilapa ng mga hayop ang Ardilya at ang Kuneho, at wala tinira sa kanila maliban sa mga buto.

Kinabukasan, nagwika ang Alamid, “Kakainin natin ang hayop na may pinakamalaking boses.” Iyon ang Lobo, at kay lakas ng kaniyang garalgal na Aw, aw, aw! Kaya’t nilapa nila ang Lobo. Kinain ng Alamid ang laman at itinago ang puso at mga lamang-loob. Tatlong araw siyang nakaupo habang kinakain ang mga ito.

At noon siya tinanong ng Baboy: “Ano ang kinakain mo?—bigyan mo ako!”

“Ay, Baboy, sarili kong laman itong kinakain ko. Kagatin mo iyang tiyan mo, at nguyain mo ang iyong sarili.”

Na siyang ginawa ng Baboy, at pinagpiyestahan siya ng Alamid.

Naiwan ang Alamid bilang huling hayop sa bangin.

Nakaakyat na kaya siya, o nananatili pa rin siya roon? Sa totoo lang ay hindi ko alam.