Peb 14, 2011

Sa Freedom Park

May taong lumapit sa amin.

"Happy Valentines! Pag-usapan natin ang Gospel ni Lord?"
"Hindi na, thanks."
"Sandali lang ito–"
"Pasensya na, Katoliko kasi kami. Plus, anak ako ng pari."