Hul 30, 2013

nakuha mo na kung ano ito

prusisyon ng mga pustura
ulan na lamang ang hindi bulaan

na kahit dito sa aking galit
ay, namamangha ako sa iyo

at sa loob ng pagkamangha
may nilalamon ang tubig

hindi singungaling
dahil walang mensahe

ang buhos, walang pagtataka
bakit pinili mong sa kanya

magmano, humingi ng pang-unawa
magkuwento, magpakuwento

Hul 20, 2013

Hindi malayong mangyari

Ang nilalanggam na buwan;

ang papel, kapag nababad sa sinag
sinasabi nating nagliliyab

ang mata;
asul na panutsa

sa alapaap / ang nakalipas

doon, patuloy silang naghuhukay
kapwa nating mga panandalian;

May isang ilalim, wika
ng alamat / kung saan kusa

maari na tayong mamaluktot.

Hul 8, 2013

Agham Rd.

Tao po, tao—dadapo lang sana
sa inyo—maghahabol ng hininga—

Wala sa barong-barong ang pag-asa,

hawig man ng pag-asa ang barong-barong:
lumalangitngit, tumatalbog-talbog
ano mang sandali ang nadilihensya

kahapon, sa delubyo. Nakabingwit
ng isda... may mabuting-loob sa kanto.
Salamat po! Tatayo na lang dine—

kaunting teka—tutukod sa mga tuhod—

Ano iho, maaabutan pa kaya ang hininga?
Ayon po sa awit—asa ganireng lugar

ang pag-ibig na walang pamemeke.

Sanlaksang halakhak sa basag na bote
ang isinusukli sa ganyang buga ng isip.

Pero sige, hahayaan kitang yumapos.

Teka laang po—hindi pa kasi paligo—
Sino man sa naririto ang malakas:
mangyaring iangat ang sarili, at lumakad.