Peb 27, 2008

People Power Anniv Coda

Naglu-loop na naman ang kapit-bahay ng isang track. Ang lakas magpatutog, kala mo sila lang nasa compound. Nakakadamay na sila. Nakakabulahaw. Aba, sa bahay ako nagtatrabaho ano. Sumosobra na sila. Mapapakain ba nila pamilya ko? Makailang beses na ako kumatok sa pinto nila, minsan may dalang bulaklak, tanke, mga santo-santo.

Hindi ako makakilos ngayon. Hindi makapagtrabaho. Hindi rin naman makareklamo.

Paulit-ulit na lang kasi ang Rihanna nila. Nakikiusap: Please don't stop the music. Music. Music.

Peb 9, 2008

Sefirot VII

i. Myopic ang 1/6 ng populasyon ng daigdig.

iv. Sapagkat hindi mapagpasyahan ng taxonomy kung mammal o ibon ang platypus, may proposisyon ang 1 siyentista na “patayin lahat ng platypus!”

vi. Umuusbong na ang fingerprints sa ika-9 na linggo ng tao sa sinapupunan.

v. 8 tumakas mula sa bilangguan sa Cavite.

viii. Bilang kompromiso sa ika-2 Utos na nagbabawal sa pagbuo ng mga imahen ng anumang nasa langit, daigdig, & katawan ng tubig sa ilalim ng daigdig, biniyayaan ng ilang artisanong Hudyo ang mga imahen ng tao ng ulo ng ibon.

iii. Identity ang game show sa Estados Unidos kung saan nanalo ng grand prize na $500,000 ang 1 Filipino.

ix. Noong ika-7 hanggang ika-8 dantaon sa Ireland, ang pagkitil ng buhay ng 1 eskribano ay pinapatawan ng parehas na parusa sa pagpatay ng obispo.

vii. Sortes Vergilianae

ii. Mahina ang kanyang tinig nang tinanggihan ang Jollibee.

Peb 1, 2008

Sefirot VI

iv. Kapag tama ang anggulo & sapat ang puwersa ng sapak sa mababang bahagi ng likod, mapapaputok ang kidney & sa gayong paraan malalason ang dugo.

ii. Nasa kalagitnaan siya ng sobrang galit nang biglang napabahing.

viii. Sagrado ang ibon sa Mesopotamia sapagkat tinuturing ang anumang bakas ng kuko at tuka nito sa basang luwad bilang cuneiform ng mga diyos.

iii. May dila na ang tao pagpatak ng ika-8 linggo sa sinapunan.

vi. Aistheeta kai noeeta

ix. Inaresto ang maestro ng 1 kuwadrang sumo, kasama ang 3 senior na manlalaro, dahil sa pagbugbog & pagpatay sa 1 baguhan.

vii. Ang nasirang si Suharto.

i. Sa gabi naninilo ang karamihan ngunit di lahat ng mga kuwago, & bobo ang lahat ng kuwago kumpara sa ibang mga ibong mandaragit.

v. Dahil sa paniniwala na may pang-6 na pandamdam ang tao kapag siya ay pinagmamasdan, nakaugalian ng mga asesino ang pahilis na pagmanman.