Mar 20, 2017

Katakataka

Kailangan pang magparami ng katakataka lalo’t kapakipakinabang. Marami-rami na namang ashitaba kaya itong katakataka muna. Ngayon magandang ikalat dahil bagong gamas. Puwedeng doon maglapat ng dahon kung saan nadisgrasya ng mga manggagamas ang mga sibol ng sampalok. Sa ibang puwesto na lang kaya yung bromeliad, pero maganda nga sana roon kasi malago ang tanglad. Pamigil sana, sakali mang manganak ng lamok mula sa pusod ng bromeliad. Tabihan na lang siguro ng isang latang tanglad (at/o oregano) kung saan man mag-iiwan ng bromeliad. At ugaliing palitan ang tubig sa bromeliad tuwing nagdidilig.

O doon na nga lang mag-bromeliad kung saan may pirmi nang tanglad. At ilapat na lang ang katakataka sa paanan ng lalaking papaya.

Mar 14, 2017

Full afternoon sun

A rose bush has withdrawn itself. The leaves of the baby kamuning crisp despite the shade. I doubt the San Francisco cuttings will make it. All this should be good news for the aloe. 

Elisha asked me if I wanted merienda. I asked her if she wanted to plant some oregano. Showed her where to cut (right above the leaf base) and how (diagonal). Poked holes in the ground with the long bar. Noam planted two while Elisha did around twenty—eight of these at the drip line of the kaimito, easily viewed from the back door.