Okt 28, 2015

Paghahanda sa aking mga ka-Caro

Napasubo na lang ba tayo sa / Giant Sucking Sound
ang pinili mo?

May naghihimutok din sa
kumukuha pa ng dagdag na mga raket sa labas 
ng SAIS at iba pang core

releases. "Show of / managers" ay naka-ilang 
loob, dahil yong naka-

           1.
        -tapos ang
        optics, photo
        materials na cut-and-
        -ilang taon na ang lumipas. Bakit nawawala na ang original
        migration?

           2.
        -balitang
        di nakinig!

        Magkano na ba ang
        laban sa (sana

        at magwaldas)
        mga kawani, mga susunod na mga
        bilog dyan sa baba, ay
        mahabang numero?

        Bakit nga pala "shopping
        of force" ang inaasahan natin mula sa kanya sa darating
        doon sa malalaking

        Taong
        sensitibo
        gustong gamitin ng
        Team. Masaya to!

           3. 
        -angat ng kalidad ng
        bata na akala nya kilala nya

        (doon sa mga
        "BALITAKTAKAN
        cart" ang gamit
        ang saklaw
        na). Mismo yong kanilang mga "change

        conversation," hindi
        may parenthesis pa! Pero pina-iksian
        at napagbulungan na itong dalawang
        source at libre.

           4.
        -shelf na solusyon na naging malawakan at
        sistematikong pinapatay ang
        Theatre.

Okt 22, 2015

Exhibits A, B, and C

There’s an exhibit at the Sining Makiling Art Gallery. Consilience runs until October 30. In it you will find the art and photography of the university’s scientists and artists. It also features three poems, my treasured collaborations with A dela Rosa, Tilde, and Karize Uy. You’ll also find Chris Tablazon’s videos (years ago, I viewed one of the two) and Jael Mendoza’s matchbox sets of miniature photographs (you’ll find a sample in the poster below).


In other news, Transit 5 came out this week. The works of Chris, Jesa Perl, and Yohan are treats. My Gatas Kontrabando 9/11 is in it, but I was hoping to get you interested in “The Second Law” up in Kritika Kultura.

Okt 10, 2015

Alternative Learning Secretary

Expanding One’s Order is immediate dissemination of and compliance with their unique geographical touches on the life.

Strand One— Communication, as their ancestral domain and their area; a Sense challenges the common ailments and competencies reflected in an atmosphere written in mother. Two— from birth to death. Presently, thirteen of the basic variety of media practice their own to be able to: (a) function and (b) actively.

Five— Area also includes provisions, highlights the rich  learners’ active atmosphere and history. It is loaded heavily. 

(8) This core freely rests on any human attachment. Content however, was based on the Indigenous Income. It stresses influx of hygiene, that was designed to meet tongue and being. Its framework, building. Order is to process and effectively make (a) level materials and (b) forms of earning a caring.

(13) Use of available mother.

Loyalty Day

—Congratulations ha.
—Bakit?
—Kasama ka na sa drowing ng anak mo. Wala ka na sa opis.