Okt 31, 2014

Ikalabing-dalawang sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Hindi ako nag-aaral upang magsulat, at lalong hindi upang magturo (na para sa akin ay di magkatimbang na pagmamalaki), ngunit upang makita kung kakayanin sa pamamagitan ng pag-aaral na mabawas-bawasan ang aking kamangmangan. Ito ang aking tugon; ito ang aking mga saloobin.

Ang magsulat ay hindi ko naging pasya kailanman at bunga ng mga kapangyarihang labas sa akin, kung kaya't sa katunaya'y maaari kong sabihin sa kanila: Vos me coegistis.

Okt 30, 2014

Kinsenas

Bigyan mo ako ng maliligaw sa estruktura,
bulong ng daigdig sa Maynila.

Kumusta ang mga bata?

Nakakandado ang tarangkahan sa ating pagitan
ngunit may lumalangitngit.

Husto na sila sa kandila kung saan ka tutungo.
Kumakatok ang suwero sa pinto kung saan ako kakatok.

Maghuhulog ako sa katapusan.

Ikalabing-isang sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Sapagkat, ayon sa husga ng mga naninirang-puri sa akin, hindi ko tungkulin ang makaalam at wala naman akong kakayahang magtagumpay, kaya kung sakaling magkamali ako, hindi ito isang pagkukulang, at hindi ito kasiraan sa aking mabuting pangalan. Hindi ito kakulangan dahil wala naman akong tungkulin, at hindi ito kasiraan dahil hindi naman ako maaaring magtagumpay at ad impossibilia nemo tenetur. Sa katunayan, wala pa akong naisusulat kung saan hindi ako pinilit nang labag sa aking kalooban, at para lamang sa kaligayahan ng iba, at hindi lamang sa walang kaligayahan, kundi may tiyak na pagkamuhi, sapagkat kailanma'y hindi ko kinilala ang aking sarili bilang dalubhasa o nagtataglay ng gayong uri ng dunong na may kaakibat na tungkulin upang magsulat. Ito ang aking karaniwang tugon sa mga nanghihimok na ako'y magsulat, at lalo pa kung kasangkot ang mga banal na paksa. Ano ba ang taglay kong pang-uunawa, ano ang pinag-aralan, ano ang materyales, o kaalaman dito, maliban sa apat na paimbabaw na katibayan? Ipinauubaya ko ang mga bagay na ito sa mga nakauunawa.

Okt 28, 2014

Notes on Erica Baum's "Card Catalogues"


D— Or, how it is the thing they could all wear? It's a usual scene in movies, those mornings after, the boy waking up to a girl wearing his shirt. It's quickly becoming a common emblem of entering an other self, as an identity, perhaps as a gender. Getting under someone's skin.

Also: while we wear the shoes of an elder or superior or someone who came (and went) before (wear my father's shoes), we wear a shirt of a peer, an equal (of sorts), a beloved / drinking buddy needing a change of clothes after a replay night of beer and puke.

A— in love with this idea. these but surface differences (or could be regarded as such), never so deeply ingrained as we suppose. at the same time . . . the fear of pulling from our buildings nakedA— had this to think of while looking at the particular photoD— Yes. Viewing them in terms of the roles of our gendered selves in relationships,or how relationships gender us, provide us with the role to play (as had already been pointed out). A costume.

A— wish to say yes to, underline, and italicize this

Okt 25, 2014

in a perfect story,” he said

card and write the whole thing out,
It’s supine,” she said

relations would open
greys, browns, tans and muted

Bits of white are okay if you can't
view the body for a moment and move

her, tended to favor visiting

language is very lax. It’s
how you enjoyed their sense of humor, etc.

Tuesday demanded the handover of
what “full account” meant.

blues are all acceptable.
the heartfelt thinking has been done for

“We cannot be in

him/herself during happier times. If so,
we burn down the whole house

you have the option of sending flowers
longer in the receiving line,

Forces / found in drugstores,
the same door you came in through.     _______________________________________
[1] How to Attend the Wake of Someone You Didn't Know Well
[2] Murder complaint filed vs US Marine
[3] in a perfect story,” he said

Okt 21, 2014

uplb dark irrigated rice field

RICE BLACK BUGS Taxonomy, Ecology, and Management of Invasive
and non-irrigated zones ... acclimatized plants were planted in a
You are here: Home Field crop variety ... IPB Var

[Investigations concerning the rearing of carp in the rice
with known resistance to major rice pests and diseases.
Saving water while having good yield. 30 Minus-one Element

Spatial and Temporal Variations in Methane Fluxes from Irrigated
instance, there is a need to unravel that black

lowlands, uplands, the cool elevated; the irrigated and rainfed;
They roost on wires and the stakes alongside the
rice crops ... rice and colored it black with char-

Ikasampung sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


At dahil dito'y inaamin kong makailang-beses nang hinablot nitong takot ang panulat mula sa aking kamay at napilitan akong ilayo sa aking isipan ang pag-unawa sa mga paksang kaakit-akit dito.

Okt 19, 2014

Ikasiyam na sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Natigilan ako sa tanong na ito, dagdag pa nang nakitang maging ang mga kalalakihang maalam ay pinagbabawalang magbasa ng Awit ng mga Awit at maging ang Genesis hanggang hindi pa sila lagpas tatlumpung taong gulang, gaya ng lubos na naiintindihan ng aking dakilang amang si San Geronimo (ang Genesis sapagkat malabo ito at hindi agad mauunawaan, at ang Awit ng mga Awit nang hindi maging pagkakataon ang tamis ng awit-kasalan upang bigyang kahulugan ng mga mapusok na kabataan bilang pag-iibigan ng laman sa laman). Sa kadahilanan ding ito, ipinayo niyang ihuli ang pag-aaral sa Awit ng mga Awit. Ad ultimum sine periculo discat Canticum Canticorum, ne si in exordio legerit, sub carnalibus verbis spiritualium nuptiarium Epithalamium non intelligens, vulneretur. At ani Seneca, Teneris in annis haut clara est fides.

Okt 18, 2014

Sundan na at baka matuyo

Kung hindi'y Masiit mismo ang kukuyog
Sumingil ng pasahe tas inilayo

Sa pagitan ng macho at matrikula
Tinutukoy pa kung ano ang itinutok

Isuko mo na
Magandang lahi, sundan pa ninyo ng lalaki

Mamigay ng bibliya, tas walang audit
Batugan ata ireng manok natin e

Almirol na spray-on at dis-oras na interbyu
Pangalawa, hiwalay na isyu ang cleanliness

Sumingil o naningil (tukuyin ang wasto)
Pitpitin ang bumbilya sa bawat banga

Tadtarin ng convenience para maliwanag
Bumuo ng dyad / Magpatihulog sa linya

Mahilig sa laman ng balita (isang sugnay)
Walang sense, walang ka-sense-sense

Hating-gabi na nang magkula si Itay
Walang pagkakamali, siya man ang bunga

Walang bahid ng kuwelyo ang talahib
Kasalukuyang nilalamnan ang petsa

Okt 14, 2014

Ikawalong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

 
Bagamat binihisan ito bilang payo, dala nito para sa akin ang laman ng isang utos. Hindi maliit ang pampalubag-loob na, bago pa ito, mukhang napangunahan ng aking pagiging masunurin ang mga payo at gabay mo bilang pastol, gaya ng mahihinuha sa paksa at mga patunay ng mismong Liham. Alam ko namang hindi maaaring iyon ang tinutukoy ng iyong mahal na babala, kundi ang iba ko pang mga sulatin hinggil sa mga pinagkakaabalahan ng mga tao.

Okt 11, 2014

Katutubo Exchange Program

Culture and the Arts in Intramuros;
Rizal Park;
University of the Philippines Diliman;
the GSIS Museum;
and the home-
Bayview Park Hotel the 2nd
Malacañang Palace;
Indonesia. including the
Tanghalang Francisco Balagtas,
immersed in the exciting “ethnic life.”

various parts of the country took their first plane ride to
the Mamanwa of Surigao,
T’boli of South Cotabato,
Manobo or Bagobo of Davao,
Panay Bukidnon of Iloilo,
colors of their culture,
Ifugao of Ifugao,
Kalinga of Kalinga,
warmth of their homes 
Ibaloy of Benguet,
and Kankanaey or Yapayao of Ilocos Norte,

which determined their foster
dances, chants and

tearful closing ceremony at the St.
and to heighten public -heading
a final performance was given by the City
held in

        _________________________________________________

"Experiencing Manila for the 1st time." The Sunday Times Magazine. 11 October 2014.

Ikapitong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Sino ang nagpalimbag ng Liham nang hindi nagpapaalam sa akin? Sino ang nagbigay dito pamagat? Sino ang nagtustos ng upang ipalimbag? Sino ang lubos na nagparangal sa bagay na ito (ito bilang ang liham mismo at ang may-akda, mga hindi karapat-dapat)? Ano ang hindi niya gagawin? Ano ang hindi niya patatawarin? Ano ang hahayaan niyang hindi nagagawa, at ano ang hahayaan niyang hindi napapatawad?

Okt 5, 2014

Ikaanim na sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Nakakayanan ko lamang na magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng pagsabing hindi ko kakayaning magpasalamat sa iyo. Sasabihin ko lang ito bilang maigsing tanda ng ano mang iniiwan ko sa katahimikan, na sa kadahilanan lamang ng aking tiwala sa iyong pagkiling at sa pangangalaga ng iyong tangkilik kaya ako nangangahas kumausap sa iyong kadakilaan. Kung kahangalan ito, ipagpatawad, sapagkat kahangalan ang punong hiyas ng galak. Sa tulong nito'y makapag-aambag pa ako ng laman para sa iyong kagandahang-loob, at mabibigyan mo pa ng mas mainam na hugis ang aking pasasalamat.

Dahil nabulol siya, hindi kinilala ni Moises kanyang ang sarili na karapat-dapat upang makipag-usap sa paraon.

Okt 3, 2014

R—

We're all better now and almost done with repairs. Mine was less of an ordeal. She's fine too though, and I told her you sent word.

Thank you for your message, for taking the time to read us in Verses. Thank you most of all for that simple, priceless image of contemplation (very likely inaccurate, but in my mind it's sunny, the buildings in view are old and cream-colored).

Ikalimang sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Inaamin kong naghanap ako ng pakanang makatutulong sana upang makaiwas sa hirap ng pagtugon sa iyo. Halos desidido na rin akong hayaan na lamang na maging sagot ang katahimikan. Ngunit negatibong bagay ang katahimikan, at bagamat marami itong naipapaliwanag sa pagbibigay-diin nito sa hindi pagpapaliwanag, kinakailangan pang ikabit dito ang maigsing etiketa upang maunawaang may ipinapahiwatig ang naturang katahimikan. Kung wala ang etiketang ito'y walang ano mang sasabihin ang katahimikan, sapagkat wastong tungkulin nito ang hindi magsalita.

Okt 1, 2014

Mga Alay

ni Cid Corman
aking salin


Napakaraming bagay sa altar.
Sasapat ang isang talulot.
O ang langgam na sandaling tumitigil dito.