May 17, 2017

Ikalabing-pitong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Sadyang kahiya-hiya para sa ganitong karurunong na magulang kung lalabas na walang alam ang anak. Ito ang natiyak ko nang mag-isa, at mukhang akma nga ito sa akin. Gayumpaman, maaaring nagawa ko ito (sa halip, tunay ngang ginawa ko ito) upang palakpakan at pakapurihin ang aking aking pagkahilig sa pamamagitan ng pagtatalaga bilang pananagutan ang bagay na kung tutuusi'y kaligayahan ko namang talaga.

May 9, 2017

Ikalabing-anim na sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Nanumbalik ako, o mas tamang sabihin, dahil hindi naman talaga ako tumigil matuto, nagpatuloy ako sa pag-aaral, na hindi trabaho para sa akin kundi pamamahinga. Sa bawat sandaling naiwan sa akin makaraang matupad ang lahat ng tungkulin, nagbasa ako nang nagbasa at nag-aral nang nag-aral, na walang guro maliban sa mga aklat mismo. Isipin mo na lang kung gaanong kahirap mag-aral na wala kang ibang kasama maliban sa mga tauhang ito na walang mga kaluluwa, wala ang buhay na tinig at paliwanag ng isang guro. Lahat nitong pagod at hirap na nalagpasan ko'y aking ikinagalak nang dahil sa pagmamahal ko sa pagkakatuto.

01

zoning
yakking
x-marking
winking
visiting

troll
sandbag
quarry
punish
napkin

migrating
loving
knifing
junk
humbling

gum
fussing
dynamite
change
bombing