Set 29, 2014

ito ang aking katawan,

ni Helena Sinervo
aking salin


ito ang aking katawan,
kunin at kainin,
ito ang aking sombrero,
kunin at
ipatong sa iyong ulo
at iitsa sa sabitan,
ito ang aking bahay,
kunin at tirhan
at gibain,
ito ang aking paglalakbay,
kunin at simulan,
maghiwalay at manumbalik,
ito ang aking pag-uulit,
kunin at ulitin
at magpatuloy,
ito ang aking ito,
kunin itong ito
at nguyain at lunukin
at ilura
at itong iyon

Yellow Peril

“Bos
nakahanap ka ata ng aalilain”
hala, pagmuni-munian natin silang mga bapor
samantalang guni-guni
ano man ang iyo at muy limpio
akay-akay nila ako sa highway, sa
magdamag ng aking kabataan
upang makapag-shopping ka lamang ng baril
aba, matandang binata—semi-

Auto?
—porke hindi tayo kulay traktora
kulay aspalto na agad?
Ano ito, piko sa pedestrian, flip-
pandanggo sa bubuyog? Ay mga
nilalang na nilalang, at di makuha sa tawad
tumatakbong money order, katitikan
sa dati naming kalsada
sa bawat dalawang turban, iisa ang motor

Dalawang buhol na sinturon
mga intensyong pinakintab ng trapal
“Maliban sa mga huni ng Banahaw
tumatawag mismo ang pier . . . ”
Bukod pa sa nakayakap sa balakang
ang nakadantay sa balikat.

Set 27, 2014

Ikaapat na sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Winawasto niya ang iba sa tulong ng mga parusa, samantalang pinangangaralan ako sa pamamagitan ng mga pagpapala. Katangi-tanging biyaya sa akin na ganito't natatanaw ang hinding-hindi ko mabibilang na pagkakautang sa malaking saklaw ng kanyang kabutihan, ngunit lalo sa kanyang pamamaraan ng pagdala sa akin sa kahihiyan at pagkataranta. Pinakamahapdi sa kanyang mga paraan ng pagparusa ang pag-atas sa akin, kasabay ng kaalaman ko sa sarili, bilang aking sariling hukom, at sa gayo'y naiiwan ako sa pagsisi at pagsumpa sa sarili kong kawalan ng utang na loob.

Set 25, 2014

Ikatlong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Maaari kayang hindi lamang ako isang abang mongha, pinakawalang-halagang nilalang sa daigdig at sadyang hindi karapat-dapat mapagbalingan ng iyong pansin? Kung gayon quare locutus es mihi sermonem istum? Et unde hoc mihi?

Set 23, 2014

Engineering, of all things

“Singing in hard wind / Ceaselessly;” “I don’t like you anymore,” she told her. Just because my man can trace your jaw doesn’t mean he can draw, but wow can he count the hairs on your other cheek, given time, your leave, and a staple wire stretched out. I will talk to this teacher because yes, granted, you can’t have rust in the refugee box, but tuna’s no reason to embarrass anyone in the morning assembly. Like your mother says, talking to them does nobody any good—Kathleen, least of all—for the gesture opens up your “narrow hands” to close encounters of the unrequited kind, unpaid loans, a heart. I’m still here, Ma’am, because that child called my youngest by name, then—having drawn her attention—shut the screen on her face. Not only do I like it, Mish, I can kiss this Elsa portrait! Not only is the scaffolding less imposing, it’s also less sad. The semi- / dignity. [6] Taking comfort in the last syllable of “dismantle” which folds in the dark, not rocking (that’s trite), just, you know, waiting by the door for the next knock, someone calling for lessons: “put this on top of that; must be some clanging right about now, right . . . here.” For who can close this with care.

Set 21, 2014

Ikalawang sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Ikalawang imposibilidad ang pag-alam kung paano magpapasalamat sa iyo para sa labis at di-inaasahang tulong, at iyon ang paglathala sa aking mga pagsusulat-sulat. Talagang hindi ako nararapat sa tulong na ito, lagpas ito sa pinakamapaghangad kong inaasam, sa lubos at hindi kapani-paniwalang lunggati, at bilang isang makatuwirang nilalang ay ni hindi ito sumagi sa aking isip. Sa madaling sabi, sukdulan itong mahalaga na bukod sa nababanat ang mga hangganan ng kakayahan sa pananalita, nalalagpasan din ang saklaw ng pasasalamat, at hindi lamang gawa ng laki nito kundi sapagkat sadyang hindi inaasahan, ayon nga kay Quintiliano: Minorem spei, maiorem benefacti gloriam pereunt. At sa ganito, nagiging umid ang benepisyaryo.

Fung-Wonghanggang dibdib! naku hanggang sunday pa raw ito. dito naman hanging malakas, ulan, at paandap-andap ang kuryente. hangin ang problema kasi mapuno kami, madali kang tamaan. buti walang klase ang mga bata. sana matuyo agad dyan. at sana well-stocked ang ref? pasabi lang, kung may ano mang kailangan. salamat!ok (pa) naman. kaso may mga communities dito na hindi pa nakarekober sa glenda. kung lagpas-tao na riyan, siguro may mga evac center na rin?bundok naman halos dito. mas yung ibang bayan ang binabaha, calamba, pansol. saka yung malalapit sa laguna de bay. contrast sa forest fire kina T—hindi ata threat ang landslide dahil may kapit ang mga puno. yung kahoy ang pwedeng problema, nakakabutas ng bahay. hindi pa naman nakakatalop ng bubong ang hangin sa ngayon. sana maraming baon ang kapatid mo. bahain nga sa mga lugar na iyan sa pagkakaalala ko. malaki ang pakinabang sa kanya ngayon, may support system naman sana sa ospitalshe posted about RP and they’ve been sending their best. so far: B—, S—, A—, M—, M—, and N—. electricity up now, but bracing for worse. hope you're okayI—, J—, and R— wishing us well too. nag-alala ako sa kapatid mo, sana nasundo na o may matutulugan. good night, stay safeC— sends her regards also. rain’s weakening here. wish water would subside there too, soon

cleanup and repair crews everywhere, a chainsaw buzzing. glenda had us much harder than mario. current’s off again, hope it’s on there. happy you’re homeoo, salamat sa pangungumusta. patay-sindi lang kuryente, signal. kung ganito naman at wala ring gaanong ulan dyan, bababa naman na siguro ang tubig. okay na ba?at baka raw may sunod-sunod na bagyo. kahit mahihina pa, masyadong madaling bumaha. sana umaraw na bukas. may kuryente dito sa ngayon, mga 15 mins nathanks. will do. mukhang na-snag ng mga puno yung power lines. sana nga pala, nakapagpahinga na kayo dyan. good am

Set 19, 2014

Parang

ni Lorine Niedecker
aking salin


Ikaw ang lalaki
Ikaw ang ibang bayan sa akin
at nahihirapan akong umalis

Ikaw ang matinik na bunga ng kaktus
Ikaw ang bigla at marahas na sigwa

ang dagsa na nagpapamaga sa ilog
na nagpapalutang sa sugatang libay

Set 18, 2014

The yearly greeting, P—

Both are asleep. Had a hand in that because the elder reminded and the younger pulled. Always a small check in the win column, always something worth doing as it's probably less than three years from now and they won't want me around at bedtime.

The antibiotics say I can work tomorrow, so there, tough luck to my examinees. Looks like mice have done a number on these.

About that. Maybe a good reason's because you two look quite alike. Seems this has been at the back of my mind since last semester, but the thought never gained traction because you two do not look much alike—aside from the skin, the fat of the arms, and maybe something of the nose—so a possible truth I've been avoiding: I want you two to look alike. You're down a couple of notches in the intelligence department though, that's for sure (I suspect I am too, one sound notch, but it's always harder to assess the self, log in your eye and all that, plus the age difference), and that's easy to know in your case because you're both lazy in the spots where the world shakes the hand of perseverance, doggedness, hustle.

There were other spots, sure, and how you lingered. How's this one doing? You won't be smiling at my next steps even if they're the very same ones you took.

Reporting from above: the poor are still hungry, as you long ago expected they would be (give or take 37 raffle winners, golden wedding recipients, OFWs, the showbiz-kissed). A bottle to your foresight.

Common wisdom says the wretched have it better than you. I could ask them, but what . . . with these words? Your son will murder me when he comes of age and reads this. Cheers, boy!

Set 16, 2014

Mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Kataka-taka bang naantala ako gayong nasalubong ng aking aanga-angang panulat sa kauna-unahang hakbang ang dalawang imposibleng tungkulin na nakaumang upang tisurin ito? Una (at pinakamahalaga sa akin) ang imposibilidad na malaman kung paano tumugon sa iyong liham na napakatalino, napakalisto, napakabanal, at sadyang mapagmahal. Kapag isinaalang-alang ko ang tugon ng anghel ng mga paaralan, si Sto. Tomás de Aquino, nang tanungin ito kung bakit tahimik sa tabi ng kanyang guro, si Alberto Magno, na dahil wala raw itong masasabing karapat-dapat sa kanya, batid kong mas may dahilan akong manahimik, hindi gaya ng santo, bunga ng kababaang-loob, kundi dahil sa katunaya’y wala akong alam na karapat-dapat sa iyo.

see The Ground

hypotheses. The term "ground truthing" refers to the process of gathering / cells that are being
studied on the remotely / known through a combination of field / rules such as
Likelihood / error for a given / obviously have to pass through the atmosphere, they can get

                                                    absent (no trees are actually / are more accurate.

     opposed to what intelligence                              plans assert the reality to be. The term
                    War / decided to figure / truth was in Iraq."

Set 15, 2014

Makes me want to do it now

Things that keep you going are yellow effigies, bone dragons, and the smell of a book on your saucer in the morning. Nor should you be called the casual sniffer, for you’ve got system, you put it to your nose at regular intervals, will note changes in your journal, will mark the calendar the day it blooms into allergies. “Smoke Gets in Your Eyes” reveals how a certain crust of the Filipino fashioned itself from young cheese, foreign tutelage squeaking in the background, and although “goggles” as a word would’ve ruined it, remember, we’re seeded on this earth to ensure the survival of people, people yet struggling to see, truly and clearly, despite this palpitating wall of many sleeves stitched together, the flesh of the cliquish, our kin merely going through the motions of peeking. Not that Mandaluyong’s less lonely, just every other street abuzz with a 24/7 mechanism. The malls permit little brown wings as handily as do the churches, so really—not as any device, not playing with you—I watched five sparrows hopping about on the floor between the legs of the seats of a cafe near the popcorn outlet of the cinema, a holy mass running where once I saw cats preening against cats. Does that volume carry amphibians? In the surer glasses await the expert slices of lemon. “The cosmetic solution to chipped or misaligned teeth.” “Reduce inches off your flabby areas.” A fork tapping the rib cage after nine minutes in the antique shop: who wants me back, gets me back.

Set 6, 2014

Following God (Grade 1) The New Adventure

STEPS TO FOLLOWING GOD

     What does the Bible have to say about your parents, friends,
and community?

     Read the following verses. In the next space below it, put in
what you plan to do to obey the verse.

1.  Parents

     The Bible says in Exodus 20:12, "Respect your father and
     your mother."


     After reading this, I will:
     _____________________________________________
     _____________________________________________
    
2.  Friends

     The Bible says in John 15:13, "The greatest way to show love
     for friends is to die for them."


     After reading this, I will:
     _____________________________________________
     _____________________________________________

3.  Community

     The Bible says in Romans 13:1, "Obey the rulers who have
     authority over you."


     After reading this, I will:
     _____________________________________________
     _____________________________________________
17

Set 5, 2014

Salita ng taon

nilang hindi pa talaga nakatikim ng pila
sapagkat hinahainan

bakit nila patatawarin ang ating mga selfie
samantalang kanila ang mga sarili? At ito

pinag-ipunan man natin ang blow-out
blow-out pa rin . . . paano maikakaila

ang mga kandilang pampakintab ng sahig?
Pinasugod nila ang pulis

napansing bukod sa mahilig tayong magsalu-salo
abudburan pa natin ng asukal na pula

ang mga litrato. Hamo, utoy
kapag berdey mo na, kita'y ipagsasaing.

Set 2, 2014

OT

                    reason the war kano
    mandated our nat'l hearts
swoosh into the peach basket:

a) height advantage N/A in baseball,
b) rice field deficiency, or       c) else
between our fathers and our sons other

            than lolo wheezing upon the muzzle.
         Long won't take her, but I will.

Magpakalasing

ni Charles Baudelaire
salin ni Vlad Gonzales

Dapat laging lasing. Yun ang mahalaga, yun ang tanging usapin. Ang di madama ang kahindik-hindik na pasakit ng Panahong sumasabit sa mga balikat at nagpapabagsak sa lusak, kailangang malasing nang walang tigil.

Malasing sa ano? Sa alak, sa tula, o sa pagkadalisay, bahala ka. Basta magpakalasing.

At kung minsa'y maalimpungatan ka, sa hagdanan ng isang palasyo, sa kung saang madamong hukay, sa walang kabuhay-buhay na pag-iisa ng iyong sariling silid, at mabatid na ang iyong tama'y humuhulas o tuluyang lumayas, kausapin ang hangin at alon, tanungin ang bituin, ang ibon, o ang orasan, kausapin ang lahat ng lumilipad, lahat ng umuungol, lahat ng dumadaloy, lahat ng umaawit, lahat ng may tinig, tanungin kung anong oras na; at ang hangin, alon, bituin, ibon, orasan, lahat ay tutugon: "Aba'y oras na para magpakalasing! Kung di ka magpapaalipin sa Panahon, magpakalasing ka habambuhay! Sa alak, tula, o sa pagkadalisay, bahala ka."

Set 1, 2014

Ina

ni Lydia Davis
aking salin


Nagsulat ng kuwento ang batang babae. “Mas maigi sana kung nagsulat ka ng nobela,” sabi ng kanyang ina. Bumuo ng bahay-manika ang bata. “Mas maigi sana kung totoong bahay,” wika ng kanyang ina. Gumawa ng maliit na unan ang bata para sa kanyang ama. “Hindi ba’t mas kapaki-pakinabang ang kubrekama,” sabi ng kanyang ina. Nagbungkal ang bata ng maliit na hukay sa hardin. “Mas maigi sana kung nagbungkal ka ng malaking hukay,” sabi ng kanyang ina. Nagbungkal ng malaking hukay ang bata at doon siya natulog. “Mas maigi sana kung habang-buhay kang natulog,” sabi ng kanyang ina.