Hul 9, 2017

Ikalabing-walong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Sa aklat ni Job, nagwika sa kanya ang Diyos: Numquid coniungere valebis stellas Pleiades, aut gyrum Arcturi poteris dissipare? Numquid producis Luciferum in tempore suo, et Vesperum super filios terrae facis? Hindi maaaring maunawaan ang terminolohiyang ito kung walang astronomiya. At hindi lamang ito sa kaso ng mga dakilang agham.

Ilang Pamaypay

Ubod nang lamlam ng kandila. Uuwi

Sa pahinga kapwa aso at kuneho.
Sa namimitig na kamay ng anino.

Awat na ang mga itong naghahabol-hininga.

Hul 7, 2017

L

Hello! Naiparating sa amin ang kahandaan mong magbigay ng dugo. Magaan-gaan na kami kasi nailipat na siya sa regular room mula sa ICU. May mga problema pa pero lumipas na ang pangangailangan sa dugo (66 platelets na) at pag tumuloy-tuloy ang magagandang balita, sa Lunes makakaawas na siya. Hindi pa tuluyang nakakahingang maluwag pero masayang-masaya na rin. Muli, salamat. Hindi ko makakalimutan ang iyong kahandaang tumulong sa panahon ng matinding pangangailangan.Hello uli! Napag-usapan namin kanina yung tungkol sa pag-edit. Sabi ko gusto ko, kaso matagal na akong nawalan ng graphics sa katawan. Inirekumenda ka niya sa akin, baka sakaling bukas ka sa collaboration. Kung interesado ka, sabihin mo lang, padadalhan kita ng mga fragment/linya (bilang kalahati ko ng istorya) para ikaw naman ang bahala sa iyong kalahati nito.Naisip kong hindi na kita padadalhan ng sampol para mas free hand ka sa pagawa ng illust. Excited na akong makita ang mabubuo mo bukas. Kaso ayon sa LB ay brownout buong wkend. Baka Linggo ng gabi o Lunes ko na mabuksan ang mga padala mo if ever. Maligayang pagkatha!Maligayang bati! May ipinapaliwanag nga pala siya tungkol sa paglapat ng text sa ganito. Hindi ko alam kung hanggang saan kailangang "hand-drawn" ang mga titik (kasi parang kumbensyunal na may letterist). Sana maging makabuluhan or at least enjoy ang araw na ito!Haven't given up on our collab, sorry. Do you think we could submit it, as-is, to the next one? Anyway, I hope this message finds you well.However that turns out, pls don't hesitate to ring me up for a collab or whatever. Be always well.Oks! Kitakits, text text at halos buong hapon ako sa may Vetmed pag Biyernes. mas umaga ang libre.Made any progress with the concept?  saw your note, nahulog sa ilalim. Good PM!Hi. Hindi ko mapakawalan yung konsepto mo, pero hindi ko rin maharap sa tuwid na paraan. May dalawa akong nabuo, isang Fil, isang Eng. Magkaiba (sa tingin ko) hindi lang sa haba pero pati sa hubog at pakay. Ngunit, ayun. Parehong taliwas ata sa proyekto. Anyway, paskil ko na lang dito. Pwedeng namang isaisantabi o i-reject. Sensya na, ngayon lang. Medyo natambakan din.Hello uli! Happy birthday!