Ene 7, 2005

Kay D-

Salamat sa tatlong oras ng paglalakad, sa pagturo sa akin sa Malaking Tabo, Tatlong Maria, Southern Cross, at Supot ni Hudas. Salamat sa palitang-kwento, mga nagliliparang paggalugad sa isinatintang lalamunan ng mga yumaong kwentista, silang mga pangalang sintunog ng ating mga pagal na hakbang.

Mabuti't naisipan nating kumawala sa mga gapos ng oras at pangangailangan at maalala - sa haba ng mga kilometro at reklamo ng mga bukongbukong - ang mga naunang naglakbay. Mabuti't hindi nag-isip at sa halip, patuloy lamang nagpadausdos sa mga maluwalhati nating tinig.

Walang komento: