May 13, 2008

Para sa taong itago na lamang natin sa pangalang "Jovy"

Darating kaya sa punto - limang taon, sampo, o tatlumpo - na magkikita kayong muli at pagtatawanan lamang ang lahat nito?

Hindi ko alam kung mas mainam sabihin na sana o sana hindi.

Basta totoo na mahusay at nakagradweyt ka na.  Dito, at sa napakaraming ibang bagay.

Walang komento: