Mar 20, 2012

Alitaptap

Tahimik ang gabi.
Tahimik na nakaupo sa aking likuran
Pangalang kahit sa panaginip
Hindi man lamang lumabas

              damdamin ang dilim
Ang mga alitaptap na napakasaya sa gabi
Ang mainit na dumadaloy sa aking katawan

       Ang sarap din siguro tumingin sa buwan 
      na bilog na bilog 
Habang kasama mo ang iyong buhay

                  na tangi at mahal
Inalok ko pa nga s'ya ng pagkain minsan


Kasama sina:
Sharmaine T. Maldia, Neil Clark V. Abelido, Suzette A. De Torres, April Marie Praz C. Pagcaliwagan, Sarah Rachel E. Morito

Walang komento: