Okt 1, 2013

Huling halik ng mga unang talinghaga

Mga pakpak sana, ngunit maaga kang bumangon
sapagkat palalambutin ang abono sa sulok

Ng anumang nalalabi sa iyo at masasabi pang tao
nang biglang kumaway ang kanyang paalam.

Walang lunti-lunti kung lipas na ang takipsilim.

Walang komento: