Nob 9, 2013

Karibal natin ang mga ibon

Hindi gagana kung mga kurot lamang ng pandesal.
Bato, maliliit at kilalang bato, ang tutungo sa bundok

Na babasag sa hangin . . .
Tipirin natin ang isa't isa.

Dama ko ang pamumula ng aking mukha
Sa tuwing iginigiit ng iyong pisngi

Ang kaniyang biloy. Gitnang-gitna

Kung saan pinakatahimik ang mga bahagi.
Mula ngayon, tigkalahati na lang tayo sa kanin.

Babawiin natin ang ating mga anak
Mula sa kanilang sarili. Pagdating ng araw

Maghahawak-kamay ang ating mga anino
Na kapwa anino ng mga anino.

Walang komento: