Hul 29, 2014

Kibo na lamang ito ng kung sino

Kahit pa rito, sa kutson ng mga silya ng oposisyon
klaro sa lahat na magsasalita ang pinuno

Paano tayo tututol nang ayos sa tsipipay na saplot
pansinin ang mga espasyo sa pagitan ng mga sequin
hindi ba't maihahambing sa hininga

Ng dalubhasa sa sayaw, chairman, at maalam umawit
(nang sabay) pulido, sukat ang pagkakalapat

Hindi bulagsak na dugo sa paligid ng gagong amok
o tubig ng nerbiyosong bumbero. Paanong naipuslit
sa magalang na talastasan ang bumbero

Samantalang balita sa radyo ang palakpakang panggayak
sa isa't kalahating oras ng piyok. Piyok

O iyak? Arsonista raw ang kabuuang hubog nitong henerasyon, mga
scavenger ng relief goods. Hinihika ang iyong kapanalig.
Kung ikaw mismo ang kasama, ilayo mo kaya sa tubig.

Walang komento: