Ago 23, 2014

Salamat V—

Sa mga nakalipas na halakhak, sa dalawampu't pitong taon, sa anumang napipinto at hindi pa natin maaninagan, sa mga tadhana nating ubod ng pusyaw (so far), at sa napakalaking bagay na ito.

Walang komento: