Peb 1, 2002

Maligayang Kaarawan!

Gaganapin sa Sabado, Pebrero a-dos na walang pasok ang Pangkulturang Paggunita ng Kilusang Pangmanggagawa sa Pilipinas. Maligayang bati sa lahat sa atin! Tayong mga nakakasalo sa mga pasulong na benepisyo ng organisasyon sa hanay ng mga manggagawa!

Makisalo tayo ruon! Kasaya kaya ng isang Pangkulturang Pagtitipon! Kadalasan duon may tulaan, kwentuhan, kantahan, sayawan, at mga Pagtatanghal! Masaya ruon lalo na ang partisipasyon ng mga tradisyunal na "manunood!"

Duon gaganapin sa Philippine Independent Church, yung nakahanay sa Taft? Muli, maligayang kaaraawan sa lahat ng mga nagbabanat-buto! Ipagdiwang ang pagkamagkakapatid sa Pawis!

Walang komento: