May 27, 2005

Kung ako sa kanya, mananahimik ako. Manliliit ako. Kapag may nagtanong sa akin, ano'ng nangyari duon, sasabihin ko, Pare huwag na nating pag-usapan. Kapag hindi pa tumigil sa pagtatanong, sasabihin ko, Hindi talaga ako magsasalita, pare, totoo lang nakaperwisyo ako ng kapwa doon, iba na lang pag-usapan natin ha, hayaan mo akong mahiya.

Walang komento: