Ago 2, 2005

Sa Pambansang Karnabal

Sumisirko-sirko
ang bansa, alagad
ng krus na kawad
at lambat, Boy Tumbling
sa ere. At kober
ng midya ang kanyang
pagpanhik-panaog
sa haliging-hagdan.

Dantaon na ako
nanonood dito.
Hindi ko makuhang
pumalakpak. Bitin
sa ere ang lahat
ng aking daliri.

Walang komento: