Hun 24, 2007

Muli, ang Maitim na Dalaga(1)

Marami siyang kamay(2). May hawak siyang abaka na pantali sa kalabaw, kutsilyo(4), at hasag. Hindi nakasindi ang hasag. Nakatitiyak akong may lamat ito. Tinanong ko siya kung may maitutulong ako. May inabot siya sa akin(7).

Mga Sipi
(1) Dati ko pa itong panaginip. Mula pa noong isang palihan sa Hilaga.
(2) Kadalasan, iniisip kong anim. Sapagkat panaginip, maaaring apat lamang. Maaaring higit sa pito.
(4) Kutsilyong tipong tinatapon-tapon lamang. Tipong nadedekwat mula sa mga sizzling plate combo meal ng mga foodcourt.
(7) May mga ganito akong panaginip, may nakukuha ako na hanggang paggising ay hinahanap-hanap pa rin. Minsan, tulad sa pagkakataong ito, hindi ko na nga maalala kung ano ang bagay, kinakapa ko pa rin sa ilalim ng unan o sa gild-gilid ng kobre-kama.