Okt 14, 2007

Saan pa magsisimula

ni Ricky M. De Ungria
aking salin


Saan pa magsisimula

kundi mula sa labi ng sugat
na hindi tumatanda?

Ngunit ano mismong sugat
anong bituin, anong sinapupunan,
ang huhubaran
at iinuman?
Anong ipauusal dito
na hindi pa kailanman nasasabi?

Walang mga salita ang mga salita para rito
ni mga kahulugan ang diyos
na mananaog at dadagundong kasama nito,
o ng katotohanan, o isa nitong bersyon.

Anong yelong espasyo ang naririto
upang ikiskis sa rayos ng mga araw ng tag-init,
anong mga katahimikan ang tatabihan sa pag-upo
dito sa lumagapak na dilim.