Dis 30, 2007

Sefirot I

vi - Niyanig ang Laguna & Bicol ng lindol na na nasa ika-5 antas ang lakas.

ix - Kaugalian na ang pagsalubong ng 12 uri ng bilugang prutas sa bagong taon, hal: lanzones, tsesas, melong tagalog, tsiko, kalamansi, dalandan, ubas, mansanas, pakwan, peras, naranha, at melong kastila.

ii - Salvandorum paucitas, damnandorum multitudo

viii - Ang pagpaslang kay Bhutto.

v - Ayon kay Bruce Lee, hindi siya natatakot sa taong 1 beses nag-ensayo ng 10,000 uri ng sipa pero natatakot siya sa taong 10,000 nag-ensayo ng 1 uri ng sipa.

iii - Nasa kanyang tinig ang antok.

iv - Ayon sa Sefer Yezirah ng ika-6 na dantaon, binuo ng YHWH ang daigdig sa pamamagitan ng 32 landas tungo sa karunungan.

i - Mas malaki ang mata ng ostrich kesa utak nito.

vii - P982 kada kilo ang hamon.

Walang komento: