Mar 20, 2012

Gagayyem

Asinno iti adda ita?
Wala kabalo sa unsay nahitabo

Bahala man o alam
Sadyang kay sarap balik-balikan

Minsan sila'y naging himig
Minsan sila'y naging pluma
              Indayog sa bawat titik
              Sa kilos ng iyong mga kamay
               Ang aming 
        
Mga pangarap? Ang kanilang mga
ginusto
para kumilos at magsalita
       Labanan 
         ang lugar na ginawang tahanan

Ika'y sumama.
Kung gaano kaugma
sa tuwin kaupod an mga kaibigan

di ba isa-isa mo pang pakikinggan?
aming mga kwento, 
     mga lansangan
      Mga hulang nagpapatunay
                    mga tanda

Na gihatag nimo siya sa amo
               ang aking lakas


Kasama sina:
Ma. Angelica T. Taeza, Jasmine Jane M. Alindogan, Fana A. Yute, Madel Ilyn B. Manriza, Julie Anne S. Millar, Marty Lorgino D. Pulutan, Samantha Anne Nicole P. Atanacio, Darren Macatangay, Kim Mae B. Catungal, Jennelyn B. Marcellana, Lausanne D.R. Barlaan, Hannah Grace M. Apondar, Jorge M. Tapia, Yancee H. Olave, Dayanara Bianca S. Bermudez, Elric Y. Evangelista, Joanna Angelica A. Yasay

Walang komento: