Mar 20, 2012

siyang tuyong dahon sa ibabaw ng malagong damo

Hinangos ng hangin
siyang tuyong dahon sa ibabaw ng malagong damo
                   Nagtatampisaw
Sa ihip ng panganorin
Ang wasiwas ng mga puno at lamig ng hangin
Ti marikna iti pusok.
       Nagtatampisaw
May karilagang nangingibabaw
Lawiswis
Lagunlong at tagistis

At naramdaman ko ang malakas na hangin na sa atin ay tumulak

May halumigmig na aapaw


Kasama sina:
Marty Lorgino D. Pulutan, Beoseph B. Lastimosa, Ma. Angelica T. Taeza, April Marie Praz C. Pagcaliwagan

Walang komento: