Hul 10, 2012

2012, Mas Hilaga pa sa Amerika

Kaya ikaw, John, magsumikap ka!—Doña Delilah

May hinahanap ho ako. Baka nasa listahan.

Kung kapares ka ng iba, hinahanap mo silang lahat.

May hinahanap nganyo akong babae.
Kung ikaw ngang talaga iyan, hinahanap mo ang lahat ng babae.

Si Dorothy—
Sa sangandaan ng mga ipu-ipo.

Blanca.
Kung saan sinasaway ng pahina ang tabing, ngunit nananaginip pa ang tabing.

Aba'y, Marsha!
Ayan na pala. At bakit mo pinaghintay?

Walang komento: