Set 8, 2012

itong kalungkutan

ni Jan G. Elburg
aking salin


Itong kalungkutan ay totoo kung paanong
ang pekeng diyamante ay maaaring totoong salamin:
nakaiintindi ako, nakakakain at nabubuhay
at marami pang mas masamang bagay, kahit para sa akin,
ngunit gayon pa man . . .

Nakikita ko ang mga ibon, at hindi ko sila naririnig.
Naririnig ko ang mga ibon, at sila'y nakakubli.
Hindi ako buo.

Kalahati ako ng isang halik,
kalahati ng isang haplos,
hindi ako buo.