Okt 26, 2012

Kulay ng Chlorine sa Tampakan

Karumal-dumal ang kawayan ang eskoba at sukat
Akalain ng imbentor ng sabon ang kanyang kabutihan habang

Banayad ang mga riple parang mga batang hinahalungkat
Ang mga butil ng ginto mula sa ilalim ng anit sapagkat malinaw

Maliwanag ang pagpikit ng mata kumbakit napakaliwanag