Okt 8, 2012

XXII

ni William Carlos Williams
aking salin


napakaraming nakasalalay
sa

pulang
karetilyang

pinakintab ng tubig
ulan

katabi ng mga puting
manok.