Dis 27, 2012

Ang Lugar Kung Saan Tayo ang Tama

ni Yehuda Amichai
aking salin


Sa lugar kung saan tayo ang tama,
hindi umuusbong ang mga bulaklak
kapag tagsibol.

Ang lugar kung saan tayo ang tama
ay matigas at napagtatapakan
gaya ng bakuran.

Ngunit mga alinlangan at mga pag-ibig
ang bumubungkal sa daigdig
katulad ng topo, ng araro.
At isang bulong ang maririnig sa lugar
kung saan ang nagibang
bahay ay dating nakatayo.


Walang komento: