Hul 30, 2013

nakuha mo na kung ano ito

prusisyon ng mga pustura
ulan na lamang ang hindi bulaan

na kahit dito sa aking galit
ay, namamangha ako sa iyo

at sa loob ng pagkamangha
may nilalamon ang tubig

hindi singungaling
dahil walang mensahe

ang buhos, walang pagtataka
bakit pinili mong sa kanya

magmano, humingi ng pang-unawa
magkuwento, magpakuwento

Walang komento: