Hul 20, 2013

Hindi malayong mangyari

Ang nilalanggam na buwan;

ang papel, kapag nababad sa sinag
sinasabi nating nagliliyab

ang mata;
asul na panutsa

sa alapaap / ang nakalipas

doon, patuloy silang naghuhukay
kapwa nating mga panandalian;

May isang ilalim, wika
ng alamat / kung saan kusa

maari na tayong mamaluktot.

Walang komento: