Ago 27, 2013

Ayoko kayang pumasok bukas

Ngayon, kung ayaw kong pumasok
sigurado ba akong cute ang mga anak ko
 
o nagsilbing palaman sa dalawang bagyo
o dahil tatlong taong buwis ko yung tipong pagkain

na inorder niya e balak lang palang amuyin
at hindi rin kakainin ng mga serbidor, palaboy

puppy, dahil nakasulat, mahigpit: kung kanya
ang tira-tira, dapat manatiling tira-tira

I'm sorry, hygiene ito, pinapangalagaang
brand, you know this, basic naman kahit

hindi ka business ad major o nag-hit
ng like sa alma mater mo, kung hindi dito

saan, kung hindi agad, bakit pa
kung hindi ikaw, sino ang K to 12 ready

ang daigdig di ba, may pinag-aralan ka
itatapon yun sa biodegradeable, heart natin

environment yan e, kapos ang five stars
upang maipaliwanag kung ano at nasaan siya

at kung bakit batugan ang tawag sa akin
na ayaw magbanat ng buto habang napakarami

ang nawalan ng trabaho, nahubaran sa nakalipas

na habagat, mawawalan sa darating, ayaw na
sa baby, kung hindi sila nagwawala, nawawala.

Walang komento: