Okt 19, 2013

Koro

Kanya-kanya silang huni
sa guho ng kapilya:
babaeng nalipasan ng kolorete,

tagahabi ng lambat,
ang nagpakinis sa kahoy,
ang dating kasal.

Hapon sila nag-ensayo
sa anino ng nalalabing dingding.
Namulaklak mula

sa biy-ak ng lumuting adobe
ang mga sisiw.
Sa awa ng.

Napagbalingan ng gutom.

Walang komento: