Okt 15, 2013

Kung tunay pong magpapakumbaba

Alinsunod bakit sa kaninong itaas?
Walang utak ang nagsabing may utak iyang kahoy.

Sapagkat hindi nagtatapos ang pagkamartir
ng punong mapagbigay sa magiliw at hubad

na pananalumpuwit sa matandang nangarap
maging halimbawa ni Rodin. Hulaan sa huli

sino ang krus sa kanyang libing? Ayon sa habilin
bawat anay ng mapagbigay na ugat ay iluluwas

itatanim sa mga tumba-tumba ng kanyang kaaway.
At bakit malayo pa rin ho ang inyong loob

gayong tumikim na ako ng kapok sa inyong lupa?
Walang puso ang nagsabing may puso ikaw bata.

Walang komento: