Abr 11, 2014

R—

Your note was, honestly, the high point of my semester. And that it came from you.

Sandali na lang, guro ka na rin. Sana may estudyante ring mag-iiwan sa iyo ng "kaartehan" sa panahong kailangang-kailangan mo ng magagandang salita.

Happy summer! Salamat.

Walang komento: