Hul 6, 2014

Nakalulon ang banig

Nakatiklop?
Nakalulon.

Sapagkat madali. Kung gayon
bakit hindi mo ginawa?
Mas tiwala siya sa paghihirap.

Araw-araw na lang tayong ganito, ngumingiti
nagpapakilala . . .
Sagad ang pagpapahalaga sa sarili

akala mo kung sino.
Nais mo siyang magkawang-gawa.
Iyon, o igapos sa kulambo.

Ipatapon ang kanyang sarili, managot.
Nakasalalay man ang mga lumang diyaryo
parating na ang lamig.

Nakalulon ang bata?
Nakatiklop.

Walang komento: