Nob 7, 2014

Ilang tulak na lamang

at mauuwi rin tayo sa muli
kung saan wala pang napatutunayan;
panay gatas at labi

tayong makikinis na ambisyon,
mga walang bahid ng inggit o katiyakan.
Samantalang wagas at araw-araw

ang pagtapon ng hugas bigas
sa mga sulok na walang halaman.
Bukod sa may gusto ako,

may gusto akong ipahiwatig.
Lalo pa’t minatamis
na langgam ang ating pagsasama.

Walang komento: