Nob 7, 2014

Ilang tulak na lamang

at mauuwi rin tayo sa muli
kung saan wala pang napatutunayan;
panay gatas at labi

tayong makikinis na ambisyon,
mga walang bahid ng inggit o katiyakan.
Samantalang wagas at araw-araw

ang pagtapon ng hugas bigas
sa mga sulok na walang halaman.
Bukod sa may gusto ako,

may gusto akong ipahiwatig.
Lalo pa’t minatamis
na langgam ang ating pagsasama.