Dis 18, 2014

Magpatulog kayo

Iisa-isahin ang mga bahay na ito.
Balot sa tela ang kapiling nating gitara. Tao po,

makikihingi lang ng tawad. 
Matining din ang boses ng aking kasama.

Subalit mainit ang kanilang pagtanggap
at walang pag-aatubili kung magbitaw ng tseke.

Pakindat-kindat / kindat ang gabi,
at maselan; pirmi nang malamig ang barnis.

Parang awa.

Mapagtitimpi ang mga daliri sa kuwerdas.
Bahagyang sumisipol ang kulob na hangin.

Walang komento: