Ago 6, 2015

Huwag Idulog sa Akin ang Buong Katotohanan

ni Olav Hauge
aking salin

Huwag idulog sa akin ang buong katotohanan.
Huwag idulot sa akin ang dagat kung ako’y nauuhaw,
ni ang langit, sa paghingi ko ng liwanag;
ngunit magbitbit ng pahiwatig, kaunting hamog, isang katiting,
gaya ng mga ibong ilang patak lamang ang taglay mula sa tubig,
at ng hangin, iisang butil ng asin.

Walang komento: