Okt 28, 2015

Paghahanda sa aking mga ka-Caro

Napasubo na lang ba tayo sa / Giant Sucking Sound
ang pinili mo?

May naghihimutok din sa
kumukuha pa ng dagdag na mga raket sa labas 
ng SAIS at iba pang core

releases. "Show of / managers" ay naka-ilang 
loob, dahil yong naka-

           1.
        -tapos ang
        optics, photo
        materials na cut-and-
        -ilang taon na ang lumipas. Bakit nawawala na ang original
        migration?

           2.
        -balitang
        di nakinig!

        Magkano na ba ang
        laban sa (sana

        at magwaldas)
        mga kawani, mga susunod na mga
        bilog dyan sa baba, ay
        mahabang numero?

        Bakit nga pala "shopping
        of force" ang inaasahan natin mula sa kanya sa darating
        doon sa malalaking

        Taong
        sensitibo
        gustong gamitin ng
        Team. Masaya to!

           3. 
        -angat ng kalidad ng
        bata na akala nya kilala nya

        (doon sa mga
        "BALITAKTAKAN
        cart" ang gamit
        ang saklaw
        na). Mismo yong kanilang mga "change

        conversation," hindi
        may parenthesis pa! Pero pina-iksian
        at napagbulungan na itong dalawang
        source at libre.

           4.
        -shelf na solusyon na naging malawakan at
        sistematikong pinapatay ang
        Theatre.

Walang komento: