Okt 26, 2007

maaaring di palaging ganito; kaya ko sinasabi

(e.e. cummings
aking salin)

maaaring di palaging ganito; kaya ko sinasabi
na kung ang ‘yong mga labi, na aking inibig, ay dadampi
sa iba, at kung ang ‘yong malalakas na daliri’y kakapit
sa kanyang puso, parang akin sa di nalalayong panahon,
at kung hihimlay sa mukha ng iba ang tamis ng ‘yong buhok
sa katahimikang wangis nitong alam ko, o sa katulad
na dakilang salitang kumikiwal, kayraming sinasatsat,
nakatayong walang laban sa tapat ng napipintong diwa.

kung magkakaganito; ang sabi ko kung magkakaganito–
ikaw ng aking puso, magparating ng kaunting pasabi,
nang matungo ko s’ya, at mahawakan ang kanyang mga kamay,
at sabihing, Tanggapin mo lahat ng aking kaligayahan.
At saka ako lilingon, at maririnig ang isang ibon
humuhuni sa sukdulang layo ng mga nawalang lupa.

1 komento:

kantogirl ayon kay ...

This reminds me of alice walker's (?) "even as i hold you."